W kwietniu odbyły  się w naszej grupie zajęcia pokazowe, w trakcie których rodzice i dzieci poznali sens i cele zajęć prowadzonych metodą Marii Montessorii. Podczas poszczególnych działań dzieci były bardzo skupione i zainteresowane kolejnymi zadaniami. Wszystko co robiły oparte było o "Cztery pory roku". 

Nasza grupa wybrała się wraz z organizatorami (Szkołą Podstawową nr 65) na wiosenną paradę, aby raz na zawsze pożegnać zimę i cieszyć się wiosennym słońcem. Z kwiatami i instrumentami w dłoniach ogłosiliśmy mieszkańcom, że nadeszła nowa pora roku. 

26 kwietnia zaprosiliśmy rodziców Skrzatów na zajęcie otwarte. Pani Ewelinka pokazała w jaki sposób dzieci skupiają uwagę na długi czas podczas zabaw z wykozystaniem froeblowskich Darów. Dzieci określały cechy figur geometrycznych płaskich, nazywały poznane bryły, parcowały w zespole tworząc wspólny obrazek z figur o jednym kształcie, a następnie wypełniały obrazek królewny wg usłyszanej treści. Każde dziecko miało możliwość stworzenia autorskiego obrazka, wykorzystując do tego wszystkie poznane Dary. Na zakończenie utrwalały kształt figur i ćwiczyły sprawność manualną, perforując wyznaczone punkty figur geometrycznych. Po krótkiej muzyczno - ruchowej zabawie pani Kasia zaprosiła dzieci i rodziców do wspólnej zabawy matematycznej. Każda para otrzymała kostkę do gry. Zadaniem uczestników było sumowanie ilości oczek po dwóch rzutach, porównywanie kto ma mniej i o ile (o ile mam mniej, a o ile więcej). Kostka daje wiele możliwości i może być sposobem na zabawę z dziećmi. 

 

 

27 kwietnia pojechaliśmy do Podjuch, aby wziąć udział w Konkursie pod hasłem "Taniec, piosenka, przyśpiewka". Tym razem cała grupa zaprezentowała "Polkę Tramblankę". Zdobyliśmy I miejsce. Hura!

 

26 kwietnia reprezentowaliśmy nasze przedszkole podczas konkursu "Kukułeczka". Uczestnicy prezentowali tańce i piosenki ludowe. Dzieci z naszej grupy przedstawiły                      "Polkę tramblankę".